Liên hệ

Thống kê truy cập

Hôm nay1

Tuần này9

Tháng này44

Tất cả5498

Trực tuyến1

Trao đổi

MỘT SỐ LƯU Ý KHI TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÔ HIỆU

Những năm gần đây, tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có xu hướng gia tăng và diễn biết khá phức tạp. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: quy định pháp luật chưa rõ ràng, thậm chí mâu thuẫn, chồng chéo,..điều đó dẫn đến nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bị tuyên bố vô hiệu. 
Kết quả hình ảnh cho hop dong chuyen nhuong quyền sử dụng đất và tai san gan lien với đất

Những căn cứ để Tòa án áp dụng tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vô hiệu: 

Thứ nhất, về việc xác định lỗi: bên có lỗi làm cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vô hiệu mà gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia. 

Thứ hai, xác định thiệt hại: Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không có đặt cọc và các bên không có thoả thuận khác về việc áp dụng biện pháp phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại thì thiệt hại còn bao gồm khoản tiền chênh lệch giữa giá nhà gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất do các bên thoả thuận với giá nhà gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm xét xử sơ thẩm hoặc các thiệt hại khác (nếu có).

Tham khảo nguồn: http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=109 

Bài đăng khác

Processing...