Liên hệ

Thống kê truy cập

Hôm nay6

Tuần này8

Tháng này40

Tất cả5211

Trực tuyến2

thủ tục công chứng

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

Thủ tục công chứng hợp đồng bảo lãnh (thế chấp, cầm cố,...) được thực hiện tương tự như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch. Bên bảo lãnh (cầm cố, thế chấp...) cần cung cấp những giấy tờ, văn bản sau:

Xem

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG DI CHÚC

Thủ tục công chứng di chúc được thực hiện tương tự như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch. Các bên cần cung cấp những giấy tờ, văn bản sau:

Xem
Processing...