TRAO ĐỔI VỀ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ LÀ BẤT ĐỘNG SẢN
Ngày: 17/10/2016
    Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản thay thế Nghị định 05/2005/NĐ-CP đã ban hành trước đó nhằm cụ thể hóa các quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về bán đấu giá tài sản. Nghị định số 17/2010/NĐ-CP đã khắc phục được nhiều vướng mắc của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn về bán đấu giá tài sản.
    Hoạt động bán đấu giá tài sản đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo cơ sở pháp lý quan trọng đối với việc củng cố, phát triển các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và đáp ứng tương đối tốt nhu cầu của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực này. Bài viết của Nguyễn Thị Thanh Hà - Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế đã phân tích những vướng mắc, bất cập về việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá là bất động sản.
     Tham khảo: http://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1976 
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ CẦN THƠ - VPCC NGUYỄN THANH ĐÌNH
dtncongchung@gmail.com