Liên hệ

Thống kê truy cập

Hôm nay4

Tuần này7

Tháng này34

Tất cả5774

Trực tuyến1

Pháp Luật

THÔNG TƯ 01/2020/TT-BTP HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 23/2015/NĐ-CP VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH DO BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký; phê duyệt danh sách cộng tác viên dịch thuật; chứng thực hợp đồng, giao dịch và thẩm quyền chứng thực tại các huyện đảo.

Xem

LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014

Ngày 20/06 vừa qua, Luật Công chứng mới số 53/2014/QH13 được Quốc hội thông qua, và có những thay đổi cơ bản sau:

Xem

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2014

Cuối tháng 11 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản 2014, trong đó có nhiều điểm mới như:- Tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định...

Xem

LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015; So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều;

Xem
Processing...